Disclaimer

Aan de op de website van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maessen & Houben Strafrechtadvocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

Het is mogelijk dat – uitsluitend ter informatie – de website van Maessen & Houben Strafrechtadvocaten hyperlinks bevat, die door derden worden aangeboden of bijgehouden. Daarover heeft Maessen & Houben Strafrechtadvocaten geen controle. Maessen & Houben Strafrechtadvocaten draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van andere bronnen. De aanwezigheid van een dergelijke hyperlink betekent niet dat er een samenwerking bestaat tussen Maessen & Houben Strafrechtadvocaten en de beheerders van de site waar de hyperlink op toeziet.

Voor verdere vragen kunt u altijd met het kantoor in contact treden.

Neem contact met ons op